Treningstilbud

Se beskrivelse av partier, kriterier og aldersinndeling i menyen øverst
(klikk “Turn/Troppsturn”, “Rytmisk Gymnastikk” eller “Barnegym”).

HØSTSEMESTERET 2019

Ordinært høstsemester starter uke 34 (19/8) eller uke 35 (26/8) og varer til og med uke 50 (13/12).
De partiene som trener lenger enn uke 50, får beskjed direkte fra trener.

Oppstartdato og sluttdato står i bekreftelsen dere mottar på e-post ved påmelding.

Vi avslutter semesteret med juleoppvisning for alle våre grupper.
Vi følger skolekalenderen
mht.fridager/ferier.

BARNEGYM – Snarøya Skole, gymsalen
Barnegym 3-4 år (f.2015-2016):
Mandag 17-17.45
Barnegym 5-6 år (f.2013-2014):
Mandag 18-18.45

RYTMISK GYMNASTIKK – Storøya Idrettshall
Mikro RG: Mandag 17-18
Aspirant RG én gang pr.uke: Onsdag 17-18
Aspirant RG to ganger pr.uke: Onsdag og fredag 17-18
RG Minirekrutt : Tirsdag og onsdag 17-18.30
RG Rekrutt 1: 2-3 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Rekrutt 2: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior 1: 3-4 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior 2: 4-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider
RG Junior/Senior: 3-5 ganger pr.uke, trener opplyser om tider

TURN – Storøya Idrettshall
Mikro Turn: Tirsdag eller torsdag 17-18
Aspirant Turn 1 én gang pr.uke: Mandag 19-20
Aspirant Turn 1 to ganger pr.uke: Mandag 18.15-19.15 og fredag 17-18.30
Aspirant Turn 2 én gang pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 
Aspirant Turn 2 to ganger pr.uke: Onsdag 18.30-19.30 og fredag 17-18.30
Turn Junior: Onsdag 18.30-19.30
Turn Minirekrutt 1: Tirsdag og torsdag 18-19
Turn Minirekrutt 2: Mandag og onsdag 17-18.30 
Turn Rekrutt: Mandag og onsdag 17-18.30
Troppsturn Rekrutt/Junior: 2-3 ganger pr.uke. Tirsdag 19-21, onsdag 19.30-21.30, torsdag 19-20.30