Medlemskap/Påmelding

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening benytter Mysoft, et felles medlemssystem for alle turnforeninger knyttet til Norges Gymnastikk- og Turnforbund.

Alle påmeldinger og registreringer av brukere skal foregå i Mysoft.

Send e-post til info@snaroyagymogturn.no dersom spørsmål.

MEDLEMSKAP

Alle som ønsker å være aktive i klubben må først meldes inn som medlem, trykk her  Innmelding eller på «Bli medlem» til høyre på siden.

NB: Dersom det er et barn som skal gå hos oss, er det barnet som må meldes inn som medlem – ikke foresatte.

Da vi manuelt godkjenner nye medlemmer, kan det ta litt tid før innloggingsinfo mottas på e-post. Husk å ta vare på brukernavn (medlemsnummer) og passord til senere.

Medlemskontingent pr.år er kr.300,- for barn under 16 år, og kr.500,- for voksne.
Treningsavgift for partiene pr.semester: Priser  

PÅMELDING PARTI / ARRANGEMENT

Påmelding må gjøres i Mysoft før hvert semester/arrangement:
Høstsemesteret (august – desember) – alle partier
Vårsemesteret (januar – mai) – alle partier
Sommertrening (mai – juni) – alle partier unntatt Barnegym

MEDLEMMER: Klikk her Pålogging Mysoft . Logg inn med brukernavn (medlemsnummer) og passord. Meld på parti (klikk “Partipåmelding»).

NYE BRUKERE: Man kan enten vente til brukernavn og passord for medlemskapet er mottatt på e-post, og deretter melde på parti som beskrevet over for medlemmer – eller velge ønsket parti samtidig med opprettelse av medlemskap.

Informasjon om partiene ligger under Turn/Troppsturn – Rytmisk Gymnastikk – Barnegym
Treningstider ligger her: Treningstilbud