Barnegym etter vinterferien

Etter vinterferien (fra og med uke 9) flytter Barnegym tilbake til gymsalen på Snarøya skole.
Skolen pusses fortsatt opp, og det vil ikke være mulig å gå inn hovedinngangen. Selve skolegården er også sperret av, slik at parkering må foregå på nedsiden av skolen (liten parkeringsplass). Inngang til jentegarderoben må benyttes for å komme inn og ut av gymsalen.

Snarøya Gym&Turn