Våroppvisning 7.mai!

Årets våroppvisning for alle våre grupper er tirsdag 7.mai kl.18 – ca.19.45 i Storøya Idrettshall/Grendesenter. Dato er endret fra først informert om (8.mai).

Vi minner om at ordinært vårsemester varer til og med fredag 10.mai.
De som trener uke 20 får beskjed av egen trener.
Info om sommerkurs (uke 21-25) legges ut på nettsiden i løpet av april.  

Fremmøte i hallen

Barnegym 3-4 år og 5-6 år møter kl.17.30.
Alle andre aktive møter kl.17.15 hvis ikke annen beskjed gis direkte fra trener.

Avslutning

Vi vil dele ut medaljer til alle aktive når oppvisningen er ferdig. Medaljer kan ikke deles ut når oppvisningen pågår. Vi henstiller derfor alle om å bli til slutt.
Barna som er ferdige med sin oppvisning, kan gå til foreldrene på tribunen og se på de andre.

Antrekk

Barnegym 3-6 år har trolltema: Barna kler seg ut som troll

De andre gruppene er i blått/sort og hvitt:
Enten med vår klubbdrakt (med eller uten skjørt/shorts), blå/sort shorts/tights og
hvit t-shirt/topp, eller med vår egen klubb t-shirt (selges ved inngangen).

Partier som skal ha andre antrekk, får beskjed via egen trener.

Inngang (kort, kontant, Vipps)

Alle aktive og barn under 6 år – gratis
Barn/Honnør kr.50,-
Voksne kr.100,-

Salg (kort, kontant, Vipps)

Det blir kaféutsalg og salg av våre t-shirts, klubbdresser og klubb-bager ved inngangen.

Dersom noen ønsker å kjøpe vår klubbdrakt (jenter), klubbtopp (gutter) eller annet treningstøy/utstyr, se  https://www.snaroyagymogturn.no/info/utstyr/   for bestilling hos Tone på Fame.

Program

Program våroppvisning 2019

NB: Det er begrenset med parkeringsplasser ved hallen. Henstiller derfor alle besøkende om å parkere på parkeringsplassene ned mot Storøyodden badeplass (rett på andre siden av veien). 

Alle er velkomne – foreldre, venner og besteforeldre!

Vi håper mange vil møte opp og se alle våre aktive i aksjon – VELKOMMEN!

Hilsen trenere og styre i Snarøya Gym&Turn

Sommerkurs uke 21-25!

Ordinært vårsemester avsluttes fredag 10.mai (ingen trening på fridagen 1/5).
De gruppene som trener uke 20 får beskjed av egen trener.
Vi holder deretter sommerkurs uke 21-25 (mandag 20/5 til og med fredag 21/6) i idrettshallen på Storøya skole

NB: Det er ingen trening torsdag 30/5 (Kr.himmelfartsdag) og mandag 10/6 (pinse). Onsdag 12/6 og tirsdag 18/6 skal skolen selv benytte hallen til eget arrangement, så disse dagene avlyses.

Alle avlysninger beregnes med i prisen.

Åpent for alle:
-Mikro RG/Mikro Turn: 1.og 2. klasse
-Aspirant RG/Aspirant Turn (1+2): 3. til 7.klasse
-Turn Junior: Fra 13 år og oppover

Følgende partier er for de som har gått på partiet vårsemesteret (hvis ikke annet er avtalt med trener):
-RG Minirekrutt 1+2, RG Rekrutt 1+2+3/Yngre junior, RG Junior/Senior
-Turn Minirekrutt 1+2, Turn Rekutt, Troppsturn Rekrutt/Junior

__________________________________________________________________

PÅMELDING

Se partibeskrivelse og aldersinndeling i menyen over.

Medlemmer melder på som ved vanlig påmelding til parti, ved å logge inn i Mysoft og klikke på “Nytt parti” i profilen.
Velg fra partiene som starter med “Sommerkurs”.

Nye må først bli medlem av klubben. Se Medlemskap/Påmelding

___________________________________________________________________

TIMEPLAN

RYTMISK GYMNASTIKK

Mandag
17-18 Mikro RG
17-19.15 RG Rekrutt 1+3/Yngre jr.
18-19.45 RG Minirekrutt 2
18.30-20.30 RG Junior/Senior

Tirsdag
17-18 Aspirant RG
17-19 RG Rekrutt 2/Yngre jr.
17.45-19.45 RG Rekrutt 1+3/Yngre jr.
18.30-20.30 RG Junior/Senior

Onsdag
17-18.30 RG Minirekrutt 1
17-19 RG Minirekrutt 2
17.30-19.30 RG Rekrutt 2/Yngre jr. (Ballett 17.30-18)
18-20 RG Rekrutt 1+3/Yngre.jr (Ballett 18-18.45)
18.30-20.30 RG Junior/Senior (Ballett 18.45-19.30)

Torsdag
17-19 RG Rekrutt 2/Yngre jr.
17.45-19.45 RG Rekrutt 1+3/Yngre jr.
18.30-20.30 RG Junior/Senior

Fredag
17-19.30 RG Rekrutt 2+3/Yngre jr. og RG Junior/Senior

TURN

Mandag
17-18.30 Turn Minirekrutt 1+2 og Turn Rekrutt
18.30-20 Aspirant Turn 1+2 og Turn Junior

Tirsdag
17-18 Mikro Turn
18-20.30 Troppsturn Rekrutt/Junior

Onsdag
17-18.30 Turn Minirekrutt 1+2 og Turn Rekrutt
18.30-20.30 Troppsturn Rekrutt/Junior

Torsdag
17-18.30 Aspirant Turn 1+2
18.30-20.30 Troppsturn Rekrutt/Junior

_______________________________________________________________

PRISER

Mikro RG, Mikro Turn, Aspirant RG     400,-
Aspirant Turn 1+2 mandag eller torsdag, Turn Junior     600,-

Aspirant Turn 1+2 mandag og torsdag     775,-
RG Minirekrutt 1     600,-
RG Minirekrutt 2     850,-

Turn Minirekrutt 1+2 og Turn Rekrutt     775,-
RG Rekrutt 1 alle dager     1300,-
RG Rekrutt 1 mandag, tirsdag, onsdag     1100,-
RG Rekrutt 2/Yngre jr. alle dager    1375,-
RG Rekrutt 2/Yngre jr. tirsdag, onsdag og torsdag    1075,-
RG Rekrutt 2/Yngre jr. tirsdag og torsdag    875,-
RG Rekrutt 3/Yngre jr. alle dager     1625,-
RG Rekrutt 3/Yngre jr. mandag til og med torsdag     1300,-
RG Junior/Senior alle dager     1600,-
RG Junior/Senior mandag til og med torsdag     1275,-
RG Junior/Senior 3 dager utenom fredag     1075,-
Troppsturn Rekrutt/Junior alle dager    1125,-
Troppsturn Rekrutt/Junior tirsdag og onsdag eller torsdag     925,-
Troppsturn Rekrutt/Junior onsdag og torsdag     875,-

 

 

 

 

 

Våroppvisning endret til 7 mai!

Årets våroppvisning for alle våre grupper er tirsdag 7.mai kl.18 – ca.19.45 i Storøya Idrettshall/Grendesenter.

Vi minner om at ordinært vårsemester varer til og med fredag 10.mai.
De som trener uke 20 får beskjed av egen trener.
Info om sommerkurs (uke 21-25) legges ut på nettsiden i løpet av april.  

Fremmøte i hallen

Barnegym 3-4 år og 5-6 år møter kl.17.30.
Alle andre aktive møter kl.17.15 hvis ikke annen beskjed gis direkte fra trener.

Avslutning

Vi vil dele ut medaljer til alle aktive når oppvisningen er ferdig. Medaljer kan ikke deles ut når oppvisningen pågår. Vi henstiller derfor alle om å bli til slutt.
Barna som er ferdige med sin oppvisning, kan gå til foreldrene på tribunen og se på de andre.

Antrekk

Barnegym 3-6 år har trolltema: Barna kler seg ut som troll

De andre gruppene er i blått/sort og hvitt:
Enten med vår klubbdrakt (med eller uten skjørt/shorts), blå/sort shorts/tights og
hvit t-shirt/topp, eller med vår egen klubb t-shirt (selges ved inngangen).

Partier som skal ha andre antrekk, får beskjed via egen trener.

Inngang (kort, kontant, Vipps)

Alle aktive og barn under 6 år – gratis
Barn/Honnør kr.50,-
Voksne kr.100,-

Salg (kort, kontant, Vipps)

Det blir kaféutsalg og salg av våre t-shirts, klubbdresser og klubb-bager ved inngangen.

Dersom noen ønsker å kjøpe vår klubbdrakt (jenter), klubbtopp (gutter) eller annet treningstøy/utstyr, se  https://www.snaroyagymogturn.no/info/utstyr/   for bestilling hos Tone på Fame.

Program

Kommer

NB: Det er begrenset med parkeringsplasser ved hallen. Henstiller derfor alle besøkende om å parkere på parkeringsplassene ned mot Storøyodden badeplass (rett på andre siden av veien). 

Alle er velkomne – foreldre, venner og besteforeldre!

Vi håper mange vil møte opp og se alle våre aktive i aksjon – VELKOMMEN!

Hilsen trenere og styre i Snarøya Gym&Turn

Påskeferie!

Vi følger skolens feriekalender mht.fridager og ferier, så det er ingen ordinær trening i påsken uke 16. Alle partier starter opp som vanlig fra og med tirsdag 23.april.

Vi ønsker alle en riktig god påske!

Årsmøte

INNKALLING

Til medlemmene i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening

21.02.2019

Innkalling til årsmøte i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening

Styret innkaller herved til årsmøte i Snarøya Gymnastikk- og Turnforening.

Årsmøtet avholdes torsdag den 21.03.2019 kl.18.00 på Storøya Skole (møterom), Forneburingen 300.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 11.03.2019 til info@snaroyagymogturn.no .

Saksliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle innkomne forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) Styremedlem og varamedlem
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

Saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet, og kan mottas ved henvendelse til info@snaroyagymogturn.no .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret